Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма Вита Фуудс ООД („Дружеството“ или „Вита Фуудс“), със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. Коста Лулчев 10Б, ет.1, ап. 2, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204019320, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.vit-me.com („Сайтът“). Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и прилежащия към него онлайн магазин.

Вита Фуудс ООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.vit-me.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на Сайтa се публикуват на www.vit-me.com и са достъпни за всички потребители. Ползвателите се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Сайта. Продължаване използването на Сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия. При несъгласие от страна на ползвателите по отношение на което и да е от тези условия или промените им, те следва да не използват Сайта или следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.

1. Регистрация
Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес.

2. Продукти
Продуктите, които се продават на Сайта са произведени и регистрирани в България. Те са в съответствие с всички приложими наредби и изисквания на Министерство на здравеопазването на Република България и Българска Агенция по Безопасност на Храните.

При заявяване на поръчка за покупка се счита за дадено изричното съгласие на клиента по отношение на качеството и външния вид на продукта. Вита Фуудс си запазва правото по всяко време да коригира описанието на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

3. Цени
Цените са в Лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Ползвателите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на Сайта. Цените са валидни до изчерпване на количествата от даден продукт. Сайтът си запазва правото да променя цените, без да е длъжен да уведомява своите клиенти предварително, както и да коригира техническите параметри на продуктите и визията на Сайта.

4. Условия за поръчка на стоки
Доставката на стоки от Вита Фуудс ООД чрез онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока. В процеса на покупко-продажба клиентът предоставя личната информация, като например име, адрес и електронна поща, телефон за връзка. Купувачът носи пълна отговорност за валидността на попълнените данни.

Вита Фуудс ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.vit-me.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. В случай на липса на наличност от поръчаната стока, Вита Фуудс може да предложи замяна с друг продукт, който клиента има право да приеме или отхвърли.

5. Условия и начини на плащане
Вита Фуудс позволява извършването на плащания чрез следните методи:

– наложен платеж
При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

– PayPal
При плащане с „PayPal” клиентът заплаща дължимата сума използвайки своя PayPal профил или поддържана банкова карта.
Вита Фуудс не съхранява никаква информация относно дебитна и/или кредитна карта на ползвателя.

6. Срок, цена и условия на доставка
Доставката е за сметка на купувача и се извършва чрез куриерска фирма избрана от Вита Фуудс. Вита Фуудс си запазва правото да поеме разходите за доставка само в някои изрично посочени случаи, като например специална дестинация, поръчки над определена сума, определен период от време и т.н. Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.vit-me.com, е до два работни дни. Вита Фуудс не носи отговорност за забавяне на доставката по причини извън прекия му контрол.

Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да приеме стоката и да заплати дължимата сума.

7. Връщане на стока
Съгласно ЗЗП, клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.vit-me.com в срок от 14 работни дни от получаването ѝ. Стоката трябва да е без наранявания, в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и в изряден търговски вид.
В този случай, след като писмено уведоми Вита Фуудс ООД на e-mail адрес info@vit-me.com, клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 7 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него. В случай, че клиентът е платил с „PayPal“ профил, сумата се възстановява по същия профил, от който е постъпило плащането. Всички разходи по транспортирането на върнатата стока са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Не подлежат на замяна:
• Продукти без фабрична опаковка и/или такива, на които опаковката не е в изряден търговски вид.
• Продукти с увреден външен вид – драскотини, зацапвания и др.

Вита Фуудс си запазва правото да откаже връщане на стока в специални случаи, неупоменати по-горе.

8. Политика за обработка и съхранение на лични данни
Вита Фуудс ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за Защита на Личните Данни. Вита Фуудс ООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за Защита на Личните Данни.

Потребителят изрично се съгласява, че www.vit-me.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.vit-me.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на www.vit-me.com или по време на процеса на покупко-продажба. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.vit-me.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от www.vit-me.com. Информацията се съхранява в базата данни на www.vit-me.com, при спазване на изискванията на Закона за Защита на Личните Данни.

9. Интелектуална собственост
Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.vit-me.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.vit-me.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.vit-me.com, е собственост на Вита Фуудс ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.vit-me.com, без изричното писмено съгласие на Вита Фуудс ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.vit-me.com за своя лична употреба. Вита Фуудс гарантира на своите клиенти неизключителен, непрехвърлим и ограничен лиценз за ползване на Сайта.

10. Прекратяване
Вита Фуудс може да прекрати достъпа до Сайта без причина или предизвестие, което може да доведе до загубване и унищожаване на цялата информация, свързана с неговите клиенти. Всички разпоредби на тези Условия за ползване, които по същността си следва да запазят действието си при прекратяване на достъпа до Сайта ще останат в сила и след прекратяването, включително, но без да се ограничава до разпоредбите относно правото на собственост, отпадане на гаранциите, обезщетяване, както и ограничения на отговорността.

11. Връзки към други сайтове
www.Vit-me.com може да съдържа връзки към интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез www.vit-me.com, потребителят се съгласява и приема, че Вита Фуудс ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.vit-me.com по никакъв начин не означава, че Вита Фуудс ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.vit-me.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

12. Политика относно „бисквитките“
В съответствие с Директива № 136 от 2009/ЕО (Директивата за „Бисквитките“), Вита Фуудс гарантира, че всички бисквитки, използвани на Сайта, не съдържат лична информация за нашите клиенти. Ние използваме бисквитки, за да спомогнем за идентифицирането на вашия компютър, така че да персонализираме потребителското ви преживяване, да проследяваме търговското съдържание в кошницата за пазаруване и с цел запаметяване на това до кой етап сте стигнали в процеса на поръчване.

13. Ограничение на отговорността
Вита Фуудс ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпени от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.vit-me.com или свързаните и предоставяни чрез www.vit-me.com услуги. Клиентите се съгласяват да пазят и държат Вита Фуудс невредим от всякакви претенции, загуби и разходи по ангажиране на отговорност.

Използването на Сайта е на собствен риск на клиентите. Сайтът се предоставя на база „както е“ и „както е налично“. Не се предоставят гаранции от какъвто и да е вид на Сайта, независимо изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, липса на нарушение или процес на изпълнение.

Вита Фуудс, неговите дъщерни дружества, филиали и неговите лицензодатели не гарантират, че:
• Сайтът ще функционира непрекъснато, ще е защитен или ще бъде наличен във всеки даден момент или на всяко място.
• Каквито и да било грешки или дефекти ще бъдат поправени.
• Сайтът е без вируси или други вредни компоненти.
• Резултатът от използването на Сайта ще покрие очакванията на клиента.