Условия за ползване

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма ДДК Груп ООД („Дружеството“ или „ДДК Груп“), със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, ул. Коста Лулчев 10Б, ет.1, ап. 2, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204019320, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.vit-me.com („Сайтът“). Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и прилежащия към него онлайн магазин.

ДДК Груп ООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.vit-me.com и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на Сайтa се публикуват на www.vit-me.com и са достъпни за всички потребители. Ползвателите се считат за обвързани от всякакви промени на Общите условия от момента на публикуването им на Сайта. Продължаване използването на Сайта след такива промени е равнозначно на приемане на новите условия. При несъгласие от страна на ползвателите по отношение на което и да е от тези условия или промените им, те следва да не използват Сайта или следва да прекратят веднага използването на Сайта по какъвто и да било начин.

1. Регистрация
Регистрацията не е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес за доставка, телефонен номер и e-mail адрес.

2. Продукти
Продуктите, които се продават на Сайта са произведени и регистрирани в България. Те са в съответствие с всички приложими наредби и изисквания на Министерство на здравеопазването на Република България и Българска Агенция по Безопасност на Храните.

При заявяване на поръчка за покупка се счита за дадено изричното съгласие на клиента по отношение на качеството и външния вид на продукта. ДДК Груп си запазва правото по всяко време да коригира описанието на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

3. Цени
Цените са в Лева и са индивидуални за всеки продукт. Цените са с включен ДДС. Ползвателите са задължени да платят стойността на поръчката след изрично потвърждение на поръчаните продукти във формуляра за поръчки на Сайта. Цените са валидни до изчерпване на количествата от даден продукт. Сайтът си запазва правото да променя цените, без да е длъжен да уведомява своите клиенти предварително, както и да коригира техническите параметри на продуктите и визията на Сайта.

4. Условия за поръчка на стоки
Доставката на стоки от ДДК Груп ООД чрез онлайн магазина става след направена и потвърдена поръчка за доставка на стока. В процеса на покупко-продажба клиентът предоставя личната информация, като например име, адрес и електронна поща, телефон за връзка. Купувачът носи пълна отговорност за валидността на попълнените данни.

ДДК Груп ООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина www.vit-me.com, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. В случай на липса на наличност от поръчаната стока, ДДК Груп може да предложи замяна с друг продукт, който клиента има право да приеме или отхвърли.

5. Условия и начини на плащане
ДДК Груп позволява извършването на плащания чрез следните методи:

– наложен платеж
При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

– PayPal
При плащане с „PayPal” клиентът заплаща дължимата сума използвайки своя PayPal профил или поддържана банкова карта.
ДДК Груп не съхранява никаква информация относно дебитна и/или кредитна карта на ползвателя.

6. Срок, цена и условия на доставка
Доставката е за сметка на купувача и се извършва чрез куриерска фирма избрана от ДДК Груп. Вита Фуудс си запазва правото да поеме разходите за доставка само в някои изрично посочени случаи, като например специална дестинация, поръчки над определена сума, определен период от време и т.н. Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина www.vit-me.com, е до два работни дни. ДДК Груп не носи отговорност за забавяне на доставката по причини извън прекия му контрол.

Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да приеме стоката и да заплати дължимата сума.

7. Връщане на стока
Съгласно ЗЗП, клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина www.vit-me.com в срок от 14 работни дни от получаването ѝ. Стоката трябва да е без наранявания, в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка и в изряден търговски вид.
В този случай, след като писмено уведоми ДДК Груп ООД на e-mail адрес info@vit-me.com, клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 7 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него. В случай, че клиентът е платил с „PayPal“ профил, сумата се възстановява по същия профил, от който е постъпило плащането. Всички разходи по транспортирането на върнатата стока са за сметка на клиента и не се възстановяват.

Не подлежат на замяна:
• Продукти без фабрична опаковка и/или такива, на които опаковката не е в изряден търговски вид.
• Продукти с увреден външен вид – драскотини, зацапвания и др.

ДДК Груп си запазва правото да откаже връщане на стока в специални случаи, неупоменати по-горе.

8. Политика за обработка и съхранение на лични данни
ДДК Груп ООД е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, регистриран в регистъра на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за Защита на Личните Данни. ДДК Груп ООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за Защита на Личните Данни.

Длъжностното лице по защита на данни на Администратора ще отговори на всички Ваши въпроси относно обработката и защитата на личните данни, както и ще направи по-лесен и разбираем процеса на ползване на полагащите Ви се права като субект на лични данни. Адрес за директен контакт с него/нея е имейл: info@vit-me.com

Потребителят изрично се съгласява, че www.vit-me.com има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.vit-me.com. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на www.vit-me.com или по време на процеса на покупко-продажба. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.vit-me.com (доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от www.vit-me.com. Информацията се съхранява в базата данни на www.vit-me.com, при спазване на изискванията на Закона за Защита на Личните Данни.

Видовете лични данни, които обработваме
Ние обработваме на договорно основание следните категории данни:
Данни за профила Ви в интернет магазина www.vit-me.com, който се създава за Вас след встъпване в неформален договор с Администратора, приемайки Общите условия за използване интернет магазина www.vit-me.com:
– Лично и фамилно име;
– Имейл адрес;
– Парола;
Данни за онлайн поръчка през www.vit-me.com, направена от Вас, сключвайки неформален договор от разстояние с Администратора при приложение на Общите условия:
● Лично и фамилно име на лицето за доставка;
● Адрес за доставка – държава, град, пощенски код, адрес;
● Телефон за доставка;
● Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
● Начин на доставка;
● Начин на плащане;
● Номер на поръчка;
● Сума за плащане;
● Статус на плащане;
● Статус на доставката;
Обработваме на законово основание, съгласно местното и съюзно законодателство, следните данни:
Данни за профила Ви в www.vit-me.com:
● Лично и фамилно име;
● Имейл адрес;
● Фирма на юридическо лице и/или наименование на друго персонифицирано или неперсонифицирано образувание / организация;
Данни за онлайн поръчка през www.vit-me.com:
● Адрес за доставка – град, пощенски код, адрес;
● Телефон за доставка;
● Данни за фактура – имена, телефон, град, държава, пощенски код, адрес;
● Начин на доставка;
● Начин на плащане;
● Номер на поръчка;
● Сума за плащане;
● Статус и история на плащанията;
● Статус и история на доставките;
● История на поръчките;
Цели на обработката на личните данни
Данните за профила Ви в www.vit-me.com се обработват за целите на:
● Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни протоколи – технически логове;
● Доставка на поръчани продукти;
● Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
Данните за онлайн поръчка през www.vit-me.com се обработват за целите на:
● Доставка на поръчани храни и продукти;
● Предоставяне на поддръжка при технически неизправности, информиране на клиенти от оператори в контактния ни (кол) център или във връзка с рекламации, проследяване на доставки, плащания и други;
● Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн поръчки и свързаните с тях доставки, както и при загуби и измами;
● Спазване постановленията в законите, съдебните решения, законните нареждания и решенията на властите и надзорните органи. Това включва използване на личните Ви данни за събиране и проверка на счетоводни данни и спазване на правилата за счетоводна отчетност;
Трети лица с достъп до лични данни, във връзка с тяхната дейност и предоставяни услуги съвместно с www.vit-me.com
Консултанти и доставчици в различни сфери за целите на защита на наши легитимни интереси по поддържане и подобряване качеството на услугите, които Ви предоставяме, за отговаряне на законовите изисквания, защита за законни права и интереси в съдебни, досъдебни и административни производства. Тези от тях, които ползваме регулярно са следните:
● Куриерски фирми за доставка: Еконт, Рапидо;
Държавни органи и институции във връзка с извършвани от тях проверки в съответствие със законовите изисквания и ограничения;
По отношение на частните субекти, ние изискваме и следим посочените трети лица да прилагат всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.
Данните се обработват за следните срокове:
Данни, предоставени на договорно основание:
● Данни за профила – до изтичането на 1 години от датата на последната онлайн поръчка или при липса на поръчка – до изтриване на профила чрез функционалностите на е-магазина или до изтичането на 1 години от датата на последното Ви влизане, което от двете е по-скоро. Данните за профила са свързани с и определящи за данните за онлайн поръчки, което определя приложението на заложения във връзка с тях срок. При липса на поръчка въз основа на неформалния договор за Вас като потребител има правно очакване за използване на профила и поради това сме Ви предостави функционална възможност по всяко време да изтриете профила си преди изтичането на крайния петгодишен срок.
● Данни за онлайн поръчки – до изтичането на 1 години от датата на конкретната поръчка.
Вашите права във връзка с личните Ви данни
Право на достъп, включително право на копие на данните в процес на обработка:
● По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете с нас и въз основа на писмено искане и удостоверяване на Вашата самоличност, данните ще Ви бъдат предоставени;
Право на коригиране на неточни лични данни
● Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Това може да сторите през Вашия профил през мобилното приложение или като се обърнете към нас писмено искане, след надлежно удостоверяване на Вашата самоличност;
Право на изтриване („Право да бъдеш забравен“) в следните случаи:
● Отпадане на необходимостта от обработка;
● Оттегляне на съгласието, когато обработването е на базата на съгласие;
● Незаконна обработка на данни;
● Законово задължение за изтриване;
Правото да бъдеш забравен не е абсолютно право и може да не бъде уважено при предвидените от закона случаи или поради липса на надлежно удостоверяване на Вашата самоличност.

9. Интелектуална собственост
Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.vit-me.com, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.vit-me.com по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.vit-me.com, е собственост на ДДК Груп ООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.vit-me.com, без изричното писмено съгласие на ДДК Груп ООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.vit-me.com за своя лична употреба. ДДК Груп гарантира на своите клиенти неизключителен, непрехвърлим и ограничен лиценз за ползване на Сайта.

10. Прекратяване
ДДК Груп може да прекрати достъпа до Сайта без причина или предизвестие, което може да доведе до загубване и унищожаване на цялата информация, свързана с неговите клиенти. Всички разпоредби на тези Условия за ползване, които по същността си следва да запазят действието си при прекратяване на достъпа до Сайта ще останат в сила и след прекратяването, включително, но без да се ограничава до разпоредбите относно правото на собственост, отпадане на гаранциите, обезщетяване, както и ограничения на отговорността.

11. Връзки към други сайтове
www.Vit-me.com може да съдържа връзки към интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез www.vit-me.com, потребителят се съгласява и приема, че ДДК Груп ООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.vit-me.com по никакъв начин не означава, че ДДК Груп ООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.vit-me.com към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск.

12. Политика относно „бисквитките“
В съответствие с Директива № 136 от 2009/ЕО (Директивата за „Бисквитките“), ДДК Груп гарантира, че всички бисквитки, използвани на Сайта, не съдържат лична информация за нашите клиенти. Ние използваме бисквитки, за да спомогнем за идентифицирането на вашия компютър, така че да персонализираме потребителското ви преживяване, да проследяваме търговското съдържание в кошницата за пазаруване и с цел запаметяване на това до кой етап сте стигнали в процеса на поръчване.

13. Ограничение на отговорността
ДДК Груп ООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпени от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.vit-me.com или свързаните и предоставяни чрез www.vit-me.com услуги. Клиентите се съгласяват да пазят и държат ДДК Груп невредим от всякакви претенции, загуби и разходи по ангажиране на отговорност.

Използването на Сайта е на собствен риск на клиентите. Сайтът се предоставя на база „както е“ и „както е налично“. Не се предоставят гаранции от какъвто и да е вид на Сайта, независимо изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращите се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, липса на нарушение или процес на изпълнение.

ДДК Груп, неговите дъщерни дружества, филиали и неговите лицензодатели не гарантират, че:
• Сайтът ще функционира непрекъснато, ще е защитен или ще бъде наличен във всеки даден момент или на всяко място.
• Каквито и да било грешки или дефекти ще бъдат поправени.
• Сайтът е без вируси или други вредни компоненти.
• Резултатът от използването на Сайта ще покрие очакванията на клиента.